UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Pakiet ubezpieczeniowy to coraz powszechniej stosowana forma ochrony potencjalnych klientów, polegająca na objęciu ich – w ramach jednej polisy – kompleksowym ubezpieczeniem wielu rodzajów ryzyk.

Pamiętaj jednak, że jeśli nie odpowiada ci żaden z gotowych pakietów proponowanych przez ubezpieczycieli, to dokonując indywidualnego wyboru interesującego cię zakresu ochrony i usług, tworzysz niejako własny pakiet ubezpieczeniowy, który należy tylko „dopasować” do pakietów oferowanych przez towarzystwa. Dzięki temu że na bieżąco monitorujemy rynek produktów ubezpieczniowych możemy znaleźć pośród oferowanych przez nas produktów taką ich kombinację, aby w optymalny sposób zaspokoić Twoje wymagania.

Podstawowa korzyść płynąca z ubezpieczenia w formie pakietu to oszczędność na składce – łączne ubezpieczenie kilku rodzajów ryzyka jest znacznie tańsze niż ubezpieczenie każdego z nich osobno, ale nie zawsze !!! Jeżeli posiadasz dużą zniżkę w ubezpieczeniach to może się okazać, że pakiet nie jest najtańszą formą ubezpieczenia. Sytuacja taka ma też miejsce w przypadku klientów uprawnionych do tzw. „zniżki za zniżkę”, którzy mają duże zniżki w ubezpieczeniu OC a nie posiadali w ostatnim okresie ubezpieczenia AC i mogę liczyć na bardzo atrakcyjne zniżki w ubezpieczeniu AC (nawet do 60% !!!), co opłaca się nie tylko w tym roku ale przede wszystkim w kolejnych latach ubezpieczenia.

Obecnie posiadamy w ofercie ubezpieczenia w formie pakietowej na pojazdy do 10 roku eksploatacji.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE POD KREDYT

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia klientowi ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.).

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub krótszy.